Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Áno, študent vysokej školy môže absolvovať mobilitu v celkovej dĺžke 12 mesiacov počas každého stupňa štúdia (Bc. , Mgr., PhD.). To znamená, že napríklad študent magisterského štúdia sa môže zúčastniť 9-mesačného študijného pobytu a následne 3-mesačnej stáže v rámci programu Erasmus+. Minimálna dĺžka študijného pobytu je 3 mesiace a minimálna dĺžka stáže je 2 mesiace.

    V prípade študijných programov spájajúcich prvé dva stupne vysokoškolského vzdelania (napr. medicína alebo architektúra) môže študent v zahraničí stráviť až 24 mesiacov.