Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Nie. Stačí uviesť konkrétnu pozíciu a profil pracovníka, ktorého plánuje organizácia vyslať na mobilitu, a zdôvodnenie, aký dopad bude mať jeho mobilita na organizáciu a aj na účastníkov a ako prispeje k naplneniu cieľov z Európskeho plánu rozvoja.