Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Krátkodobá mobilita (odborná prax) učiacich sa v OVP na pracovisku (v podniku alebo inej relevantnej organizácii) alebo u poskytovateľa OVP (s praktickým vyučovaním v podniku alebo inej relevantnej organizácii) trvá 2 týždne (10 pracovných dní) až 89 dní (bez dní na cestu).Dlhodobá mobilita ErasmusPRO (odborná prax) učiacich sa v OVP na pracovisku (v podniku alebo inej relevantnej organizácii) alebo u poskytovateľa OVP (s praktickým vyučovaním v podniku alebo inej relevantnej organizácii) trvá 3 mesiace (90 dní) až 12 mesiacov (bez dní na cestu).