Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Žiadateľ si môže vybrať kurz zo širokej ponuky kurzov dostupných na trhu. Na vyhľadávanie vhodných vzdelávacích aktivít slúžia aj nástroje EK:

    a) platforma EPALE určená pre sektor vzdelávania dospelých www.epale.sk 

    b) platforma SchoolEducationGateway určená pre sektor školského vzdelávania www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

    c) platforma eTwinning určená pre sektor školského vzdelávania