Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Program Erasmus+ je programom EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu (je to spojenie bývalého Programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Comenius, Leonardo, Grundvig), Erasmus Mundus, Tempus, Mládež v akcii a niekoľkých programov bilaterálnej spolupráce.
    Program Erasmus – bývalý podprogram Programu celoživotného vzdelávania (LLP) pre oblasť vysokoškolského vzdelávania.
    Erasmus Mundus – bývalý program EÚ na zvyšovanie kvality a atraktívnosti vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom spolupráce medzi vysokými školami v Európe a vo svete.