Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • ErasmusPRO mobility sú dlhodobé mobility učiacich sa v sektore OVP. Ide o odbornú prax učiacich sa v zahraničí v podniku alebo u poskytovateľa OVP s centrom praktického vyučovania v trvaní 3 mesiacov (90 dní) – 12 mesiacov, bez dní na cestu. Účastníci na tejto mobilite získajú špecifické vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné pre výkon ich budúceho povolania.