Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všetky projekty

2019-1-AT01-KA229-051201_2
Student motivation across borders - an Austrian-Slovak collaboration
Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
2019-1-AT01-KA229-051548_2
Training Firms boost your success
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
2019-1-CZ01-KA229-061148_4
Culture Promotes Teaching and Learning
Základná škola s materskou školou a SJ Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 203
2019-1-CZ01-KA229-061164_3
Listen and Respect
Základná škola
2019-1-CZ01-KA229-061169_2
Češi a Slováci - minulost spojuje, budoucnost jako výzva
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
2019-1-CZ01-KA229-061184_2
Třídíme odpad - šetříme přírodu
Materská škola
2019-1-CZ01-KA229-061283_2
Rozděleni a přesto spolu, Česko-slovenská spolupráce
Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36
2019-1-CZ01-KA229-061337_2
Live Art II
Súkromná stredná umelecká škola Hodruša - Hámre
2019-1-CZ01-KA229-061391_4
CLIL across the borders - enjoy and learn
Základná škola A. Sládkoviča
2019-1-CZ01-KA229-061401_2
Poznejme se říkadlem
Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiškola
2019-1-CZ01-KA229-061412_2
Hledání ztracené minulosti
Základná škola Važecká 11, Prešov
2019-1-CZ01-KA229-061429_3
Roots and Wings
Základná škola Veľká Ida
2019-1-CZ01-KA229-061438_3
Water ecosystems in Europe
Základná škola
2019-1-CZ01-KA229-061444_3
Poznejme společně kulturní dědictví nejen ve své zemi
Základná škola Jozefa Horáka
2019-1-DE03-KA229-059529_4
Europäische Identitäten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Gymnázium
2019-1-DE03-KA229-059561_2
Studieren und Arbeiten in Europa
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
2019-1-DE03-KA229-059587_3
Climate change and environmental protection in a European context
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, 820 07 Bratislava
2019-1-DE03-KA229-059612_2
Nationalität und Identität als Zukunftsaufgabe Europas auf der Grundlage gemeinsamer Geschichte und Verantwortung
Gymnázium
2019-1-DE03-KA229-059615_3
Energizing people
Spojená škola
2019-1-DE03-KA229-059662_2
Spuren von Gestern im Heute - Europa grenzenlos neu entdecken
Cirkevná spojená škola MARIANUM, Ul. biskupa Királya 30, Komárno
2019-1-DE03-KA229-060092_2
Explaining Europe - Entwicklung von (digitalen) Lehr- und Lernmaterialien über Europa
Gymnázium Ľudovíta Štúra
2019-1-DE03-KA229-060093_2
Happy Society
Základná škola s materskou školou MPČĽ 35 Brezno
2019-1-DE03-KA229-060093_6
Happy Society
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
2019-1-DK01-KA229-060222_4
Scientific innovation and research on the Sustainable Development Goals
Gymnázium Jána Papánka
2019-1-EE01-KA229-051598_4
Coping with students challenging behaviour
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
2019-1-EE01-KA229-051693_4
Thinking about future
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta
2019-1-EL01-KA229-062470_3
ERA+: Integrated Learning Challenges
Základná škola
2019-1-ES01-KA229-063903_4
Invasores e invasiones. Patrimonio compartido y Oportunidades de futuro
Gymnázium F. G. Lorcu
2019-1-ES01-KA229-064008_2
STEAM: Surfing the European Artistic Monuments
Základná škola, Staničná 13, Košice
2019-1-ES01-KA229-064069_4
Learning Outdoors - Vivid Exploration
Základná škola, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto
2019-1-ES01-KA229-064089_2
Let's Read: A Reading Promotion Programme through Gamification
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. č. 26, Pribeta
2019-1-ES01-KA229-064099_5
Our natural Heritage, food and folklore
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
2019-1-ES01-KA229-064105_2
Sustainability in Nature and Education: Natural Parks and Biological Areas
Základná škola sv. Jozefa
2019-1-ES01-KA229-064213_3
5 Heritages and 6 Inheritors
Základná škola
2019-1-ES01-KA229-064425_2
Our European Virtual Museum
Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda
2019-1-ES01-KA229-064835_4
INcluded in NAture
Základná škola sv. Vincenta
2019-1-ES01-KA229-065492_2
Dreamy Gardens for a Great Europe
Základná škola Matky Alexie
2019-1-ES01-KA229-065552_2
Quijotes contra molinos: jóvenes soñando una nueva Europa
Základná škola, Staničná 13, Košice
2019-1-FI01-KA229-060707_4
SuperART for inclusion
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra
2019-1-FR01-KA229-062210_3
Growing Responsible - Empower Europe Now
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice
2019-1-FR01-KA229-062221_2
Keys to Success
Stredná odborná škola Jána Bocatia
2019-1-FR01-KA229-062254_4
Tools for future
Základná škola s materskou školou Trnková 1, 851 10 Bratislava - Jarovce
2019-1-FR01-KA229-062379_2
Kids' Universal Exhibition 2021
Stredná športová škola
2019-1-FR01-KA229-063009_2
Pratiques théâtrales pour favoriser la pratique des langues
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
2019-1-HU01-KA229-060891_2
Légy Biztonságban Ma
Špeciálna Základná škola, Specialis Alapiškola Kráľovský Chlmec
2019-1-HU01-KA229-060928_3
Mesterségem címere
Gymnázium Juraja Szondyho s VJM - Szondy György Gimnázium
2019-1-HU01-KA229-060929_4
I do, I know, I understand, IT'S ME
Základná škola, Zbehy 661
2019-1-HU01-KA229-061011_3
"Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut!" Mit erneuerten Methoden Schüler zum Deutschlernen motivieren
Gymnázium Ľudovíta Štúra
2019-1-IE01-KA229-051397_2
Understanding the Need for Inclusive Teaching in Education
Súkromná Základná škola, Vavilovova 18, Bratislava( Brilliant Stars International Primary School and Kindergarten)
2019-1-IT02-KA229-062130_2
Social Media to Promote Education Besides Fun
Gymnázium
2019-1-IT02-KA229-062201_5
Needed Skills for The Job Market
Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava
2019-1-IT02-KA229-062372_2
A Do it yourself school
Základná škola Turnianska 10, 851 07 Bratislava
2019-1-IT02-KA229-062376_2
Common Roots, New Routes
Spojená škola
2019-1-IT02-KA229-062439_2
AcquisizioneValidazioneElaborazione
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava
2019-1-LT01-KA229-060466_5
Let's go to learn outside!
Základná škola Karloveská 61
2019-1-LT01-KA229-060592_3
Cross into the languages
Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce
2019-1-LT01-KA229-060680_4
Old places - new spaces
Gymnázium
2019-1-LU01-KA229-050097_5
Make Environment Great Again
Gymnázium bilingválne
2019-1-NL01-KA229-060290_2
Inside out
Základná škola A. Sládkoviča
2019-1-NL01-KA229-060292_4
Together we can
Základná škola A. Sládkoviča
2019-1-NO01-KA229-060146_2
New Media in Democratic Societies
Základná škola Pavla Marcelyho
2019-1-PL01-KA229-064917_3
All Disease Begins In the Gut
Gymnázium
2019-1-PL01-KA229-065022_2
Full STEAM ahead!
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris
2019-1-PL01-KA229-065338_2
The Game of Values
Základná škola, Školská 324/8, Trnavá Hora
2019-1-PL01-KA229-065757_3
Wymiana dobrych praktyk kadry pedagogicznej w celu zwiększenia stopnia wykorzystywania Technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu języka Angielskiego i rozwijaniu Kreatywności uczniów
Základná škola s MŠ Martina Hamuljaka, Oravská Jasenica
2019-1-PL01-KA229-065794_4
Od Barteru do Bitcoina - Handel Kołem się Toczy
Základná škola, Wolkerova v Bardejove
2019-1-RO01-KA229-063085_5
One Mission, One Vision, One Focus
Súkromná základná škola, Lazovná 6, 974 01 Banská Bystrica
2019-1-RO01-KA229-063155_2
Together against dropout
Základná škola Veľká Ida
2019-1-RO01-KA229-063899_4
Master Your Emotional Intelligence Skills through Game Cards
Základná škola
2019-1-RO01-KA229-063958_2
Modern Teacher
Základná škola s materskou školou
2019-1-SE01-KA229-060423_2
Kompetens för framtiden
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera
2019-1-SI01-KA229-060389_4
Healthy European Student
Základná škola
2019-1-SK01-KA101-059932
Vzdelávanie učiteľov 2019
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
2019-1-SK01-KA101-059937
Welcome CLIL in Our Vocational Subject Teaching
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2019-1-SK01-KA101-059944
Jazykmi do Európy
Gymnázium
2019-1-SK01-KA101-059954
Získavaním medzinárodných skúseností chceme dávať žiakom viac.
Stredná priemyselná škola informačných technológií
2019-1-SK01-KA101-059956
Hrou a zážitkom k lepším školským výsledkom
Obec Hlinné, Základná škola Hlinné 138
2019-1-SK01-KA101-059958
CLASS WITHOUT WALLS - EDUCATION WITHOUT BOUNDARIES
Stredná priemyselná škola stavebná - Építöipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
2019-1-SK01-KA101-059962
Učme sa a hrajme v modernej Európe
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice
2019-1-SK01-KA101-059972
Skvelá škola
Materská škola, Ul.1.mája č.4, 969 01 Banská Štiavnica
2019-1-SK01-KA101-059975
Zo školskej lavice do elektronickej firmy
Stredná odborná škola elektrotechnická
2019-1-SK01-KA101-059977
Kvalitní a moderní učitelia tvoria kvalitnú školu
Obchodná akadémia Račianská, Bratislava
2019-1-SK01-KA101-059992
Bilingualism - the way to connect Europe
Gymnázium Opatovská cesta 7
2019-1-SK01-KA101-059994
CLIL a inkluzívne vzdelávanie
Základná škola Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
2019-1-SK01-KA101-060006
Skvalitnením kľúčových kompetencií učiteľov zvyšovať kvalitu výučby na SPŠD
Stredná priemyselná škola dopravná
2019-1-SK01-KA101-060027
Kvalitné potravinárstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a agroturistika
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
2019-1-SK01-KA101-060038
Aby sme ich viedli správnou cestou
Spojená škola internátna
2019-1-SK01-KA101-060048
Internacionalizácia škôl BSK
Bratislavský samosprávny kraj
2019-1-SK01-KA101-060058
Kvalitným vzdelaním a medzinárodnou spoluprácou robíme svet lepším
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
2019-1-SK01-KA101-060067
Vzdelaní učitelia pre modernú školu
Cirkevná spojená škola
2019-1-SK01-KA101-060068
Project management for intercultural exchange projects in Europe
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec
2019-1-SK01-KA101-060069
Budovanie a rozvoj personálnych kapacít na úrovni školy
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky
2019-1-SK01-KA101-060070
Vzdelávanie a odborná príprava budúcich lodníkov v podmienkach spoločného európskeho trhu práce
Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava
2019-1-SK01-KA101-060074
Jazykovo zdatní učitelia zvyšujú kvalitu vzdelávania
Stredná priemyselná škola strojnícka
2019-1-SK01-KA101-060075
Duálne vzdelávanie v podmienkach Bratislavského regiónu
Bratislavský samosprávny kraj
2019-1-SK01-KA101-060076
Inšpirovaní Európou
Gymnázium Partizánske
2019-1-SK01-KA101-060083
Zvyšovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v regióne
Spojená škola
2019-1-SK01-KA101-060087
Európska projektová práca na gymnáziu
Gymnázium
2019-1-SK01-KA101-060088
Interkulturalita a nová metodika pre školu 21. storočia
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
2019-1-SK01-KA101-060090
Bez bariér
Základná škola s materskou školou Trnkova 1, 851 10 Bratislava - Jarovce
2019-1-SK01-KA101-060100
Moderný manažment v materských školách II.
Mesto Martin
2019-1-SK01-KA101-060102
Krok za krokom
Materská škola Jána Kollára 896
2019-1-SK01-KA101-060104
Učme sa inovatívne
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice
2019-1-SK01-KA101-060105
Európska škola 21.storočia
Základná škola
2019-1-SK01-KA101-060109
Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so ŠVVP,
Spojená škola internátna
2019-1-SK01-KA101-060115
Zahrajme sa spolu
Materská škola Limbach
2019-1-SK01-KA101-060121
GMRSKE Slovakia IV.
Gymnázium M.R. Štefánika, Košice
2019-1-SK01-KA101-060123
Innovation and networking ERA
Gymnázium bilingválne
2019-1-SK01-KA101-060124
Aktívni učitelia - aktívni žiaci
Základná škola s materskou školou Ľubotín
2019-1-SK01-KA101-060130
Cudzí jazyk moderne, tvorivo a efektívne
Základná škola s materskou školou Václava Mitucha, Horné Srnie
2019-1-SK01-KA101-060132
S angličtinou to ide lepšie.
Základná škola Dubová
2019-1-SK01-KA101-060134
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov
Základná škola Mládežnícka 1343
2019-1-SK01-KA101-060142
Formovanie mladých ľudí v modernej základnej škole
Základná škola
2019-1-SK01-KA101-060143
Angličtina je cesta k informáciám
Základná škola s MŠ Dolné Orešany
2019-1-SK01-KA101-060147
Level Up - Plynulosť a rozvoj anglického jazyka pre pedagogických pracovníkov
SZS Kechnec 13
2019-1-SK01-KA101-060150
Learning for the Future
Škola úžitkového výtvarníctva
2019-1-SK01-KA101-060151
"PREDICT - Prompt Revolution in Education with Information & Communications Technology"
Stredná priemyselná škola stavebná - Epitoipari Szakkozepiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
2019-1-SK01-KA101-060154
Projektový manažment interkultúrnych výmenných projektov v Európe
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2019-1-SK01-KA101-060161
Moderná škola 21. storočia
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, 91701 Trnava
2019-1-SK01-KA101-060181
Krok za krokom na ceste k inklúzii
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, 917 02 Trnava
2019-1-SK01-KA101-060187
Kvalitné vzdelávanie pre každého
Evanjelická spojená škola
2019-1-SK01-KA101-060189
DIVERZITA - Dôkladná Integrácia Vedie k Efektívnemu Rozvoju Žiaka Iniciovaného Talentom k Aktivite
Základná škola A. Sládkoviča
2019-1-SK01-KA101-060197
Šťastní učitelia, šťastná škola
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Nitra
2019-1-SK01-KA101-060198
Škola pre všetkých
Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
2019-1-SK01-KA101-060199
Nechceme zostať stáť, ale neustále sa zlepšovať
Základná škola Márie Rázusovej - Martákovej
2019-1-SK01-KA101-060204
Učitelia bilingválneho štúdia držia krok s najnovšími trendmi v oblasti vzdelávania
Obchodná akadémia
2019-1-SK01-KA101-060205
Budúcnosť volá,pripravuj ma škola!
Základná škola
2019-1-SK01-KA101-060208
Vzdelávanie - naša priorita
Základná škola, Wolkerova v Bardejove
2019-1-SK01-KA101-060214
Ako učiť modernejšie
Spojená škola
2019-1-SK01-KA101-060218
Inovatívne formy vyučovania anglického jazyka a aplikovanie získaných jazykových zručností v školskom a outdoorovom prostredí zodpovedajúcim požiadavkám 21. storočia
Základná škola Rajčianska 3
2019-1-SK01-KA101-060219
Moderní učitelia - moderná škola
Gymnázium Lipany
2019-1-SK01-KA101-060220
Príroda je online non stop
Materská škola
2019-1-SK01-KA101-060222
Naberme vedomosti z EU a prenesme ich do školy.
Stredná priemyselná škola
2019-1-SK01-KA101-060227
Učiteľ 21. storočia
Gymnázium Antona Bernoláka
2019-1-SK01-KA101-060232
Lanovkou k vrcholu úspechu
Stredná zdravotnícka škola
2019-1-SK01-KA101-060236
Rozvoj profesijných kompetencií pedagógov školy
SSOS Hliník nad Hronom
2019-1-SK01-KA101-060237
Ideme ďalej!
Súkromná základná škola Waldorfská
2019-1-SK01-KA101-060242
Škola ako dynamické prostredie podporujúce otvorenosť myslenia
Gymnázium, Metodova 2, Bratislava
2019-1-SK01-KA101-060244
Učenie zručností potrebných v 21. storočí
Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa
2019-1-SK01-KA101-060245
Vzdelávanie bez bariér
Materská škola A. Grznára 1444 Považská Bystrica
2019-1-SK01-KA101-060246
Budúcnosť Slovenska je v našich rukách
Základná škola Čaklov
2019-1-SK01-KA101-060257
Efektívna integrácia v primárnom vzdelávaní
Základná škola Zemplínska Široká
2019-1-SK01-KA101-060258
Vzdelávanie potrebuje komplexné príležitosti
Spojená škola sv. Košických mučeníkov
2019-1-SK01-KA101-060265
Učitelia deťom
Materská škola Ul.Dr. Jánskeho č.8 Žiar nad Hronom
2019-1-SK01-KA101-060270
Stále sa učíme učiť
Spojená škola Svätej Rodiny
2019-1-SK01-KA101-060282
Zlepšenie medzikultúrnych a projektových manažérskych zručností
Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu
2019-1-SK01-KA101-060283
Škola hrou
Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava
2019-1-SK01-KA101-060284
Uč sa a podaj ďalej
Materská škola
2019-1-SK01-KA101-060285
Posilnenie kvalifikovanosti učiteľov - cesta k zvýšeniu kvality vzdelávania
Súkromná spojená škola
2019-1-SK01-KA101-060288
Mobilita učiteľov
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota
2019-1-SK01-KA101-060289
Kvalitné vzdelávanie pre každého
Základná škola, Lichardova 24, Žilina
2019-1-SK01-KA101-060291
Otvorení novým príležitostiam
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou
2019-1-SK01-KA101-060293
Vzdelávame aj naďalej kvalitne a inovatívne
ZŠ s MŠ 1.Československého armádneho zboru
2019-1-SK01-KA101-060300
Think together
Gymnázium Petra Pázmana s vjm-Pázmány Péter Gimnázium
2019-1-SK01-KA101-060301
Škola hrou - podpora pozitívneho vzťahu k anglickému jazyku a európskej kultúre
Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina
2019-1-SK01-KA101-060305
Premeňme tradičnú školu na modernú.
Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica
2019-1-SK01-KA101-060306
Pokračujeme v inovácii k lepším vzdelávacím výsledkom
ZŠ s MŠ Školská 49
2019-1-SK01-KA101-060310
Cestujme za poznaním
Základná škola Jozefa Horáka
2019-1-SK01-KA101-060314
Rozvoj učiteľov
Základná Škola Matky Alexie
2019-1-SK01-KA101-060315
Učím sa s radosťou, naučím s radosťou
Evanjelické gymnázium J. A. Komenského
2019-1-SK01-KA101-060321
Využitie medzipredmetových vzťahov - Učme sa o svete po anglicky
Cirkevná základná škola sv. Margity
2019-1-SK01-KA101-060332
Učíme cudzí jazyk s európskym srdcom
Základná škola s materskou školou Krušetnica 83
2019-1-SK01-KA101-060337
Škola zameraná na žiaka
Gymnázium
2019-1-SK01-KA101-060339
Internacionalizácia školy - lepšia perspektíva pre študentov
Gymnázium
2019-1-SK01-KA101-060340
Profesijný rast pedagógov - potreba dnešnej doby
Cirkevná spojená škola
2019-1-SK01-KA101-060341
S kuframi za autizmom
Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
2019-1-SK01-KA101-060343
Inováciami vo vzdelávaní žiakov so špeciálnymi potrebami k zvyšovaniu kvality školy
Spojená škola internátna
2019-1-SK01-KA101-060344
Učenie sa angličtiny je zábavné
Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu
2019-1-SK01-KA101-060345
O krok vpred
Základná škola Dargovských hrdinov 19
2019-1-SK01-KA101-060346
Wellbeing for Successful School
Základná škola Rázusova 2260 Čadca 02201
2019-1-SK01-KA101-060357
Angličtina nám otvára dvere do Európy
Kreatívne centrum s.r.o.
2019-1-SK01-KA101-060359
Learn-Educate-Acquire-Digitalize
Základná škola s materskou školou
2019-1-SK01-KA101-060368
Be a great school with great teachers
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
2019-1-SK01-KA101-060371
Škola hrou
Základná škola Kvačany
2019-1-SK01-KA101-060372
Ako učiť kreatívne a inovatívne
Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624
2019-1-SK01-KA101-060374
Poďme na to INAK
Základná škola s materskou školou Častá
2019-1-SK01-KA101-060375
K spoločnému cieľu rôznymi cestami
Základná škola Michalovce Okružná 17
2019-1-SK01-KA101-060387
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania III.
Súkromná stredná umelecká škola
2019-1-SK01-KA101-060392
Trendy vo vzdelávaní zdravotníkov
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
2019-1-SK01-KA101-060393
CLIL - celistvá, logická, integrovaná, lákavá škola
Základná škola s materskou školou Hôrky
2019-1-SK01-KA101-060397
Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
Gymnázium Ladislava Novomeského
2019-1-SK01-KA101-060398
A- digi škola -Rozšírenie digitálnej kompetencie pedagógov v angličtine a v reálnych predmetoch
Základná škola Endre Adyho s vjm, Ady Endre Alapiskola
2019-1-SK01-KA101-060403
Motivujúce učenie
Obchodná akadémia Milana Hodžu
2019-1-SK01-KA101-060405
Zlepšenie kvality jazykových zručností v bilingválnom vzdelávaní
Evanjelické Gymnázium
2019-1-SK01-KA101-060409
Vzdelávanie pre budúcnosť
Gymnázium
2019-1-SK01-KA101-060410
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov využívaním CLIL v spojení s novými technológiami vo výučbe
Základná škola Borodáčova 2
2019-1-SK01-KA101-060415
Naša škola v centre komunity
Základná škola Sitnianska 32
2019-1-SK01-KA101-060416
CLIL otvára dvere Európy
Materská škola Juhoslovanská 4 Košice
2019-1-SK01-KA101-060543
Individuálny rast - podmienka rozvoja školy
Gymnázium sv. Edity Steinovej
2019-1-SK01-KA101-060574
Získanie a rozvoj interkultúrnych kompetencií a kompetencií v oblasti projektového managementu na európsky rozvoj Gymnázia Janka Kráľa
Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
2019-1-SK01-KA101-060576
Vidieť a zlepšiť sa
Stredná odborná škola drevárska
2019-1-SK01-KA102-060364
Zvýšenie kvality vzdelávania a úrovne internacionalizácie Strednej odbornej školy strojníckej v systéme duálneho vzdelávania odbornou stážou učiteľov v Španielsku
Stredná odborná škola strojnícka Športovcov 341/2 Považská Bystrica
2019-1-SK01-KA102-060369
Kvalitné učenie a riadenie školy v digitálnej ére
Stredná odborná škola,Pod amfiteátrom 7, Levice
2019-1-SK01-KA102-060426
Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v Európe
Súkromná stredná umelecká škola
2019-1-SK01-KA102-060427
Rozvíjaj svoju kreativitu v Európe!
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice
2019-1-SK01-KA102-060428
Od vzdelávania k úspechu-2019
Stredná odborná škola- Szakközépiskola
2019-1-SK01-KA102-060429
VZDELÁVANIE K ÚSPECHU
Stredná odborná škola stavebná- Épitészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky
2019-1-SK01-KA102-060430
Život a práca v Európe II
Obchodná akadémia
2019-1-SK01-KA102-060431
V. Europrax- záruka úspechu v budúcnosti
Obchodná akadémia
2019-1-SK01-KA102-060433
Zvýšenie hodnotv odborného vzdelávania
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta
2019-1-SK01-KA102-060434
Internship in London and Barcelona
Obchodná akadémia
2019-1-SK01-KA102-060436
Buďme najlepší v európskom odbornom vzdelávaní
Stredná odborná škola technická
2019-1-SK01-KA102-060437
CNC technológie v Európe - cesta k úspechu
Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, 029 01 Námestovo
2019-1-SK01-KA102-060438
Nové digitálne a praktické zručnosti študentov, nové príležitosti - kľúč k úspechu
Stredná priemyselná škola Svidník
2019-1-SK01-KA102-060439
Špecifické zručnosti získané v Európskej únii
Stredná odborná škola polytechnická
2019-1-SK01-KA102-060440
Internship abroad-real skills for life
Obchodná akadémia v Rožňave
2019-1-SK01-KA102-060442
Rozvoj odborných kompetencií budúcich technikov pre európsky trh práce
Stredná odborná škola technická Ul.1.mája 500, Vráble
2019-1-SK01-KA102-060443
Zváranie v medzinárodnej praxi
Stredná odborná škola technická - Müszaki Szakközépiskola Komárno
2019-1-SK01-KA102-060444
Prax dopravákov pre potreby praxe III
Stredná priemyselná škola dopravná
2019-1-SK01-KA102-060448
EuroMobilita - cesta k úspechu
Stredná zdravotnícka škola
2019-1-SK01-KA102-060449
WebDesign
Súkromná Stredná Umelecká Škola Animovanej Tvorby
2019-1-SK01-KA102-060451
Create Combine Cooperate
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
2019-1-SK01-KA102-060452
Smart Home - innovative trends in vocational education
Stredná priemyselná škola stavebná - Építöipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
2019-1-SK01-KA102-060453
Odborná prax v zahraničí
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
2019-1-SK01-KA102-060456
Digitálna kancelária
Obchodná akadémia
2019-1-SK01-KA102-060457
Projektovým vyučovaním k modernému vzdelávaniu
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
2019-1-SK01-KA102-060458
Odborníci budúcnosti v zahraničí
Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer
2019-1-SK01-KA102-060459
Digitálne médiá – doma a v zahraničí
Súkromná stredná odborná skola - Magán Szakközépiskola
2019-1-SK01-KA102-060460
Moja mobilita - skúsenosť, odbornosť, kvalita II.
Obchodná akadémia Račianska, Bratislava
2019-1-SK01-KA102-060461
Krása v zručnostiach, zručnosti v kráse
Stredná odborná škola beauty služieb, Centrum odborného vzdelavania a prípravy
2019-1-SK01-KA102-060462
Praxou k zamestnaniu
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice
2019-1-SK01-KA102-060463
Odborníci pre Európu V.
Stredná odborná skola technická a agropotravinárska-Müszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
2019-1-SK01-KA102-060464
Odborná prax v zahraničí - cesta k naplneniu životných cieľov získaním profesných i všeobecných skúseností
Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske
2019-1-SK01-KA102-060465
III. Európska odborná prax - kvalita duálneho vzdelávania
Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu- Müszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv.Štefana 81, Štúrovo
2019-1-SK01-KA102-060467
Podporme odborné vzdelávanie mládeže európskymi cestami
Stredná odborná škola
2019-1-SK01-KA102-060468
Rozvoj vzdelávania žiakov špeciálnej výučby
Spojená škola, Gorkého 4/90, Okoč
2019-1-SK01-KA102-060469
Odborná prax v Európe
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
2019-1-SK01-KA102-060470
Praxujeme v Čechách
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16. Lipany
2019-1-SK01-KA102-060471
Ako sa uplatniť na trhu práce aj v zahraničí
Stredná priemyselná škola dopravná
2019-1-SK01-KA102-060472
Viac skúseností viac príležitostí 2
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
2019-1-SK01-KA102-060473
Odborné vedomosti zo zahraničia
Stredná odborná škola sluzieb-Szolgáltatóipari Szakközépiskola
2019-1-SK01-KA102-060474
Tradície v novom šate
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.SNP 5, Zlaté Moravce
2019-1-SK01-KA102-060475
Odborná stáž zdravotníckych asistentov ako príprava pre európsky trh práce
Stredná zdravotnícka škola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky - Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky
2019-1-SK01-KA102-060476
Dobrá odborná prax ako prostriedok na ceste k zamestnaniu
Stredná odborná škola
2019-1-SK01-KA102-060477
Skvalitnenie odborného vzdelávania v susednej Českej republike
Stredná odborná škola- Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec
2019-1-SK01-KA102-060478
Turizmus v Budapešti - praktické tipy
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
2019-1-SK01-KA102-060479
Hudba - jazyk porozumenia
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
2019-1-SK01-KA102-060480
Skúsenosť - najlepšia škola života
Súkromná spojená škola, Ul. Svätého Štefana č. 648/36, Štúrovo
2019-1-SK01-KA102-060481
Prax za hranicami pre inováciu odbornej prípravy
Súkromná stredná odborná škola s vjm - Magyar Tannyelvü Magán Szakközépiskola
2019-1-SK01-KA102-060484
Odborná zahraničná stáž žiakov Strednej odbornej školy vo Veľkom Krtíši v rámci projektu Erasmus+
Stredná odborná škola Poľná 10 Veľký Krtíš
2019-1-SK01-KA102-060485
Učíme sa pre prax
Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove
2019-1-SK01-KA102-060486
Ako dostať chrbticu do školy? - Wie bekommt man die Wirbelsäule in die Schule?
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Športová ul.349/34, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
2019-1-SK01-KA102-060487
Poznávanie gastronómie a kultúry stolovania štátov V4
Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltaóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola
2019-1-SK01-KA102-060489
Pokrok v gastronómii vďaka programu Erasmus+ III.
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
2019-1-SK01-KA102-060490
Výmena osvedčených postupov a skúseností v európskej ošetrovateľskej starostlivosti
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, 950 50 Nitra
2019-1-SK01-KA102-060491
Počítačové zručnosti pre lepšie zamestnanie sa
Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G.Frassatiho
2019-1-SK01-KA102-060493
Zručnosťou k lepšej Európe
Stredná odborná škola drevárska
2019-1-SK01-KA102-060496
Otvorme brány odborného vzdelávania
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance
2019-1-SK01-KA102-060497
Odborná prax u "susedov"
Stredná odborná škola
2019-1-SK01-KA102-060498
Osobnosti, ktoré vytvárajú kvalitu
Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
2019-1-SK01-KA102-060499
Mladí dopraváci za novými skúsenosťami
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
2019-1-SK01-KA102-060501
Pripraveným šťastie praje
SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov
2019-1-SK01-KA102-060502
Európska pedagogická prax
Stredná odborná škola pedagogická-Pedagógiai Szakközépiskola
2019-1-SK01-KA102-060503
OVERENIE ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV OA NA EURÓPSKOM TRHU PRÁCE
Obchodná akadémia
2019-1-SK01-KA102-060504
Medzinárodná spolupráca napomáha zvyšovať odbornú prax študentov.
Stredná priemyselná škola
2019-1-SK01-KA102-060505
Mobilitou k profesijným zručnostiam
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany
2019-1-SK01-KA102-060507
Doprava v digitálnom veku
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava
2019-1-SK01-KA102-060509
Kvalitná prax - úspech v práci
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
2019-1-SK01-KA102-060510
Spoznávame medzinárodné účtovné štandardy
Obchodná akadémia
2019-1-SK01-KA102-060511
Európske trendy v zdravotníckych profesiách II.
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
2019-1-SK01-KA102-060512
Tvorivosť a odbornosť - naša lepšia budúcnosť
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2019-1-SK01-KA102-060513
Zvýšme odbornosť v zahraničí
Stredná odborná škola
2019-1-SK01-KA102-060514
Moja pracovná cesta v Taliansku
Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium
2019-1-SK01-KA102-060515
Hľadáme nové inšpirácie
Stredná odborná škola
2019-1-SK01-KA102-060516
Poľskonektivita
Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Kráľa 25, Veľké Kapušany
2019-1-SK01-KA102-060517
Príprava odborníkov európskej kvality
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice - Šaca
2019-1-SK01-KA102-060519
Odborné vzdelávanie bez hraníc
Stredná priemyselná škola technická
2019-1-SK01-KA102-060520
Učíme sa pre svoju budúcnosť
Stredná odborná škola polytechnická
2019-1-SK01-KA102-060521
Gastronómia a obchod v Európe
Stredná odborná škola gastronómie a služieb
2019-1-SK01-KA102-060522
Podnikanie v Taliansku
Súkromná stredná odborná škola
2019-1-SK01-KA102-060523
Improve your skills
Stredná odborná škola technická
2019-1-SK01-KA102-060524
Učíme sa praxou - skvalitnenie odbornej prípravy žiakov
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
2019-1-SK01-KA102-060525
Vzdelanie a pracovné príležitosti
Stredná odborná škola podnikania
2019-1-SK01-KA102-060528
SSOŠ OS s VJM Mostová VET 2.0 – Vocational practice of learners and the professional development of teachers
Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s vjm Mostová
2019-1-SK01-KA102-060529
Pracovná skúsenosť, ktorá otvára brány európskeho trhu práce
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
2019-1-SK01-KA102-060530
Rozšírenie odborných kompetencií v oblasti mechatroniky a defektoskopie materiálov
Spojená škola Martin
2019-1-SK01-KA102-060533
Získanie a rozvoj praktických vedomostí a zručností v oblasti polygrafie a médií (pre lepšie uplatnenie sa absolventov na trhu práce)
Stredná odborná škola polygrafická Račianska 190, 835 26 Bratislava
2019-1-SK01-KA102-060534
Vzdelávanie v oblasti dopravy a elektrotechniky
Stredná odborná škola dopravná
2019-1-SK01-KA102-060535
Móda, marketing a Flamenco šaty
Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava
2019-1-SK01-KA102-060536
Teória versus Prax
Spojená škola Tvrdošín
2019-1-SK01-KA102-060537
Zdravie je naša priorita
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
2019-1-SK01-KA102-060539
Študent dopravy v praxi
Stredná odborná škola dopravná
2019-1-SK01-KA102-060544
Technika je naša
Stredná priemyselná škola strojnícka
2019-1-SK01-KA102-060547
Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania
Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
2019-1-SK01-KA102-060549
Odborná vzdelávacia prax-zdravotníctvo
Stredná zdravotnícka škola Trnava
2019-1-SK01-KA102-060550
Zahraničná prax - viac pracovných príležitostí
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
2019-1-SK01-KA102-060553
Budúci lesáci
Spojená škola, Bijacovce 1
2019-1-SK01-KA102-060557
Plus pre profesiu
Stredná zdravotnícka škola
2019-1-SK01-KA102-060558
Prax - to je naše
Stredná odborná škola technická
2019-1-SK01-KA102-060560
Nové zručnosti pre vzájomnú prax 2019 -2020
Stredná odborná škola drevárska
2019-1-SK01-KA102-060561
Príprava zdravotníckych asistentov pre európsky trh práce
Stredná zdravotnícka škola
2019-1-SK01-KA102-060563
Hoteláci v Írsku
Hotelová akadémia, Humenné
2019-1-SK01-KA102-060564
Odborne v Európe, odborne na Slovensku
Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
2019-1-SK01-KA102-060566
Odborná prax v EU
SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín
2019-1-SK01-KA102-060567
Remeslo má zlaté dno
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2019-1-SK01-KA102-060568
Modernizácia odborného vzdelávania v oblasti IT
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
2019-1-SK01-KA102-060571
Mechanik počítačových sieti na Slovensku a v zahraničí
Spojená škola
2019-1-SK01-KA102-060572
S gastronómiou a angličtinou úspešne na európsky trh práce
SOŠ hotelových služieb a obchodu
2019-1-SK01-KA102-060575
Zahraničné skúsenosti nadovšetko
Spojená škola
2019-1-SK01-KA102-060577
Konzorcium obchodných škôl - spoločne do Európy 2019
RESTART
2019-1-SK01-KA102-060580
Oprava strojov
Stredná odborná škola agrotechnická Tovarnícka 1632 Topoľčany
2019-1-SK01-KA102-060581
Dobrodružstvo vzdelávania
Škola úžitkového výtvarníctva
2019-1-SK01-KA102-060584
Otvorení pre Európu
Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36
2019-1-SK01-KA102-060585
Pripravujeme sa na európsky trh práce
Obchodná akadémia, Bernoláková 26, Zlaté Moravce
2019-1-SK01-KA102-060587
Chceme vedieť viac
Stredná odborná škola
2019-1-SK01-KA102-060590
Profesijný rozvoj osobnosti mladého gastronóma ako súčasť poslania a vízie odbornej školy
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2019-1-SK01-KA102-060591
Mladé firmy a internet vecí v Európe
Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29.augusta 4812, 058 01 Poprad
2019-1-SK01-KA102-060593
Metódy digitálnej a výtvarnej propagácie výrobkov
Súkromná stredná umelecká škola
2019-1-SK01-KA102-060594
Európsky trh práce
Obchodná akadémia
2019-1-SK01-KA102-060595
Spoločne to dokážeme
Spojená škola
2019-1-SK01-KA102-060596
Mobility naprieč Európou V.
Technická akadémia
2019-1-SK01-KA102-060597
Medzinárodná mobilita - dnes nová skúsenosť, zajtra profesia
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
2019-1-SK01-KA102-060598
Cestujeme za gastronomickými a kultúrnymi zážitkami
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Nitra
2019-1-SK01-KA102-060599
Adlerka si rozširuje obzory
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava
2019-1-SK01-KA102-060600
Rozšírenie odborných kompetencií praxou v zahraničí
Súkromná SOŠ Hliník nad Hronom
2019-1-SK01-KA102-060601
Stredná priemyselná škola Samulea Mikovíniho - škola s európskym rozmerom
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
2019-1-SK01-KA102-060602
Rozvoj podnikateľských aktivít a sociálnych zručností v zahraničí
Obchodná akadémia
2019-1-SK01-KA102-060605
Zahraničná odborná stáž - príprava na uplatnenie na európskom trhu práce.
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
2019-1-SK01-KA102-060606
" Zdokonaľme svoje zručnosti na Sicílii"
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
2019-1-SK01-KA102-060609
Mobilita, cesta k úspechu
Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava
2019-1-SK01-KA102-060610
Rozvoj a uplatnenie kompetencií praktickej sestry v medzinárodnom kontexte
Stredná zdravotnícka škola
2019-1-SK01-KA102-060611
Zvyšovanie odborných kompetencií v technických odboroch
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
2019-1-SK01-KA102-060613
Regionálne produkty v ponuke hotelových zariadení
Hotelová akadémia
2019-1-SK01-KA102-060615
Získavame skúsenosti v EU
Stredná odborná škola informačných technológií
2019-1-SK01-KA102-060617
Mobilitou k zvyšovaniu odbornosti
Stredná odborná škola Gemerská 1 Košice
2019-1-SK01-KA102-060620
Odborná stáž za hranicami Slovenska pre žiakov a učiteľov SZŠ Skalica
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica
2019-1-SK01-KA103-059929
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom s.r.o.
2019-1-SK01-KA103-059931
Prešovská univerzita v Prešove
2019-1-SK01-KA103-059939
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2019-1-SK01-KA103-059940
Ekonomická univerzita v Bratislave
2019-1-SK01-KA103-059943
Akadémia policajného zboru v Bratislave
2019-1-SK01-KA103-059950
Vysoka skola medzinarodneho podnikania ISM Slovakia v Presove
2019-1-SK01-KA103-059965
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2019-1-SK01-KA103-059966
Katolícka univerzita v Ružomberku
2019-1-SK01-KA103-059967
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
2019-1-SK01-KA103-059971
Paneuropean University
2019-1-SK01-KA103-059978
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2019-1-SK01-KA103-060014
Akademia umeni v Banskej Bystrici
2019-1-SK01-KA103-060015
Vysoka skola múzických umení v Bratislave
2019-1-SK01-KA103-060018
Technická univerzita v Košiciach
2019-1-SK01-KA103-060044
Žilinská univerzita v Žiline
2019-1-SK01-KA103-060045
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2019-1-SK01-KA103-060107
Technická univerzita vo Zvolene
2019-1-SK01-KA103-060110
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2019-1-SK01-KA103-060125
Trnavská univerzita v Trnave
2019-1-SK01-KA103-060129
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
2019-1-SK01-KA103-060139
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
2019-1-SK01-KA103-060145
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2019-1-SK01-KA103-060180
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
2019-1-SK01-KA103-060213
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
2019-1-SK01-KA103-060215
Bratislavska medzinarodna skola liberalnych studii, n.o.
2019-1-SK01-KA103-060271
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2019-1-SK01-KA103-060280
Univerzita Komenského v Bratislave
2019-1-SK01-KA103-060281
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2019-1-SK01-KA103-060320
Univerzita Pavla Jozef Šafárika v Košiciach
2019-1-SK01-KA103-060333
WorkSpace Europe
2019-1-SK01-KA103-060353
Vysoka skola Danubius s.r.o.
2019-1-SK01-KA103-060384
Univerzita J. Selyeho
2019-1-SK01-KA103-060420
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
2019-1-SK01-KA104-059969
Strengthening the bridges
the Bridge
2019-1-SK01-KA104-060024
Aplikácia remeselných zručností pre sociálne začleňovanie
Tradičné ľudové umelecké remeslá
2019-1-SK01-KA104-060026
Vzdelávanie používateľov a odborové referenčné služby na podporu vzdelávania v Národnej technickej knižnici v Prahe
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
2019-1-SK01-KA104-060040
Vzdelávanie dospelých v 21. storočí
Jazyková škola Poprad
2019-1-SK01-KA104-060225
Vzdelávame sa , lebo učíme pre život
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
2019-1-SK01-KA104-060251
Cesta európskej spolupráce - vzdelávanie dospelých
International House Bratislava, s.r.o.
2019-1-SK01-KA104-060275
Využívanie zručností 21. storočia v jazykovom vzdelávaní dospelých
Jazyková škola Žilina
2019-1-SK01-KA104-060348
Speak goes International
Jazyková škola SPEAK, spol. s r. o
2019-1-SK01-KA104-060354
Vzdelanejší módni aktivisti pre informovanejšiu spoločnosť
Fashion Revolution Slovakia
2019-1-SK01-KA104-060358
Increasing Capacity for Quality Services
SAPLINQ
2019-1-SK01-KA104-060394
AINova on the move
Academia Istropolitana Nova
2019-1-SK01-KA104-060421
Zvyšovanie kompetencií facilitátorov a facilitátoriek
Inštitút Procesorientovanej Psychológie
2019-1-SK01-KA104-060422
Kvalitnejšia výučba s novými metódami vzdelávania
Akadémia vzdelávania Martin
2019-1-SK01-KA107-060004
Paneurópska vysoká škola
2019-1-SK01-KA107-060094
Trnavská univerzita v Trnave
2019-1-SK01-KA107-060126
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2019-1-SK01-KA107-060224
Technická univerzita vo Zvolene
2019-1-SK01-KA107-060279
Katolícka univerzita v Ružomberku
2019-1-SK01-KA107-060290
Univerzita Komenského v Bratislave
2019-1-SK01-KA107-060296
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
2019-1-SK01-KA107-060299
Prešovská univerzita v Prešove
2019-1-SK01-KA107-060303
Slovenská technická univerzita v Bratislave
2019-1-SK01-KA107-060323
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2019-1-SK01-KA107-060331
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2019-1-SK01-KA107-060360
WorkSpace Europe
2019-1-SK01-KA107-060391
Technická univerzita v Košiciach
2019-1-SK01-KA107-060396
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
2019-1-SK01-KA107-060401
Vysoká škola Danubius s.r.o.
2019-1-SK01-KA107-060402
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2019-1-SK01-KA107-060407
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
2019-1-SK01-KA107-060423
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
2019-1-SK01-KA107-060424
Ekonomická univerzita v Bratislave
2019-1-SK01-KA109-060809
Súkromná stredná odborná škola
2019-1-SK01-KA109-060811
Stredná odborná škola technická
2019-1-SK01-KA116-060432
Nové odbornosti - nové cesty III
Stredná odborná škola Pruské 294
2019-1-SK01-KA116-060435
Odborná prax v Londýne
Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava
2019-1-SK01-KA116-060441
Žiaci Spojenej školy v Detve na zahraničnej mobilite
Spojená škola
2019-1-SK01-KA116-060445
Vzdelávanie v Európe zvyšuje kvalitu odborného vzdelávania
Stredná odborná škola,I.Krasku 491, Púchov
2019-1-SK01-KA116-060446
Odborná stáž v zahraničí - záruka nových príležitostí
Stredná priemyselná skola strojnícka a elektrotechnická-Gépipari és Elektrotechnikai Szakközepiskola, Petöfiho 2, Komarno
2019-1-SK01-KA116-060447
Škola a prax
Stredná priemyselná škola
2019-1-SK01-KA116-060450
Mobilita – začiatok kariérnej dráhy
Obchodná akadémia
2019-1-SK01-KA116-060454
Výmena skúseností a nových poznatkov na medzinárodnej úrovni pre žiakov Strednej odbornej školy techniky a služieb v Šahách
Stredná odborná škola techniky a služieb - Müszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy
2019-1-SK01-KA116-060483
Remeslo 2020
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
2019-1-SK01-KA116-060488
„Spoločne za zdravú Európu”
Stredná zdravotnícka škola
2019-1-SK01-KA116-060492
Svet poľnohospodárstva
Stredná odborná škola polytechnická
2019-1-SK01-KA116-060506
Učíme sa s Erasmom +
Stredná odborná škola automobilová
2019-1-SK01-KA116-060526
Európskymi mobilitami za novými skúsenosťami a zručnosťami
Stredná odborná škola obchodu a služieb
2019-1-SK01-KA116-060531
Rozvoj odborných kompetencií v službách a remeslách II.
Stredná odborná škola techniky a služieb
2019-1-SK01-KA116-060532
Európske trendy v OVP
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavské Sobota
2019-1-SK01-KA116-060538
Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe 2
Stredná zdravotnícka škola
2019-1-SK01-KA116-060541
Zlepšujeme pracovné zručnosti v EU III.
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
2019-1-SK01-KA116-060552
Prepojenie teórie s praxou v Európe
Obchodná akadémia
2019-1-SK01-KA116-060554
Rozvoj profesijných zručností v Európe
Obchodná akadémia Nitra
2019-1-SK01-KA116-060556
Eurotrendy v odbornom vzdelávaní
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
2019-1-SK01-KA116-060570
Zručnosti pre chemický priemysel II
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
2019-1-SK01-KA116-060578
Za vzdelávaním a internetom vecí do krajín EU
Stredná odborná škola informačných technológií
2019-1-SK01-KA116-060579
Turiec do Európy, Európa do Turca 2019
K.A.B.A. Slovensko
2019-1-SK01-KA116-060583
Medzinárodné mobility - nástroj získavania odborných skúseností
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
2019-1-SK01-KA116-060586
Kuchyňa Andalúzie- nadobúdanie nových kompetencií
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
2019-1-SK01-KA116-060588
Praktické skúsenosti - cesta do sveta práce
Stredná odborná škola stavebná,Tulipánová 2, Žilina
2019-1-SK01-KA116-060589
Nové príležitosti v oblasti multimédií a umenia V
Súkromná stredná umelecká škola filmová
2019-1-SK01-KA116-060608
Rozvíjanie profesijných zručností žiakov SOŠChKaS Šaľa počas odborných mobilitných stáží v európskom vzdelávacom priestore
Stredná odborná škola chovu koní a služieb Lótenyésztési es Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa
2019-1-SK01-KA201-060658
New Approach In Educational Technology
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2019-1-SK01-KA201-060681
UKÁŽ MI MOJE MESTO
Mesto Martin
2019-1-SK01-KA201-060682
Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie
Univerzita Mateja Bela V Banskej Bystrici
2019-1-SK01-KA201-060698
SLOVENČINA PRE DETI CUDZINCOV - pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike
iCan School
2019-1-SK01-KA201-060775
Taking learning outdoors – supporting the skills of pre-school managers in outdoor education and care - TAKE ME OUT II. - Happy childhood happens outside - STEP HIGHER
INAK
2019-1-SK01-KA201-060787
EMPATHY FOR CHILDREN
Hlavné mesto Slovenskej republiky, Bratislava
2019-1-SK01-KA201-060798
Development of Inquiry Based Learning via IYPT
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
2019-1-SK01-KA202-060645
Agricultural Safety Through Lifelong Learning
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2019-1-SK01-KA202-060684
Komplexný multiprofesionálny prístup v liečbe pacientov s využitím prvkov vedeckej muzikoterapie
Univerzita Komenského v Bratislave
2019-1-SK01-KA202-060689
CICLO - boosting the CIrcular eConomy skills of the EU services Labor fOrce
Nezisková organizácia Centrum kontinuálneho vzdelávania
2019-1-SK01-KA202-060759
International Cooperation for Professional Training in Heritage Conservation
Academia Istropolitana Nova
2019-1-SK01-KA202-060772
Technológie Industry 4. pre učiteľov a trénerov odborného vzdelávania
Technická univerzita v Košiciach
2019-1-SK01-KA202-060773
Nový potenciál rozvoja agrosektora- AGROMECHATRONIK
Stredná odborná škola Pruské 294
2019-1-SK01-KA202-060776
Introduction Of Dual Education System And Identification Of Its Quality
Košický samosprávny kraj
2019-1-SK01-KA202-060790
Improve the Efficiency and the Attractiveness of Environmental Engineering and Waste Management Training with Game Based Virtual Reality
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
2019-1-SK01-KA203-060671
Improving academic teaching and internationalisation through enhanced competences of university teachers
Univerzita Komenského v Bratislave
2019-1-SK01-KA203-060778
Construction Safety with Education and Training using Immersive Reality
Technická univerzita v Košiciach
2019-1-SK01-KA203-060789
Education of Future ICT Experts Based on Smart Society Needs
Žilinská univerzita v Žiline
2019-1-SK01-KA203-060807
Quality Assurance Student Experts
Študentská rada vysokých škôl o. z.
2019-1-SK01-KA204-060641
The path to the independent life
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
2019-1-SK01-KA204-060649
Senior´s Learning in the Digital Society
Univerzita Komenského v Bratislave
2019-1-SK01-KA204-060691
Smart Skills Development
E-CODE
2019-1-SK01-KA204-060711
FAcilitators of VIrtual LEarning
ASTRA - združenie pre inovácie a rozvoj
2019-1-SK01-KA204-060771
Od vzdelávania ku inklúzií
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
2019-1-SK01-KA204-060777
Flexible up-skilling pathways for professionals in the field of tourism
Klaster regionálneho rozvoja
2019-1-SK01-KA204-060780
Career Path
Mareena
2019-1-SK01-KA204-060783
Unity in Community
Mareena
2019-1-SK01-KA204-060788
ACT ECO - learn ecobuilding for all
ArTUR
2019-1-SK01-KA204-060805
Online vzdelávanie zamerané na rozvoj talent developmentu, kariérny development a soft-skills nezamestnaných
topcoach s.r.o.
2019-1-SK01-KA204-060806
Multidisciplinary support of positive changes within families in difficult situations
Katolícka univerzita v Ružomberku
2019-1-SK01-KA229-060627
Where the Past Meets the Future You Matter
Gymnázium
2019-1-SK01-KA229-060628
PUT ME IN FAIRY TALE
Základná škola, Pavilón B, Školská ul. c. 26, Pribeta
2019-1-SK01-KA229-060630
AstroSTEM is Cool
Základná škola Mihálya Tompu - Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12, Rimavská Sobota - Rimaszombat
2019-1-SK01-KA229-060633
Every country hides its own story
Základná škola Podzámska 35, 920 01 Hlohovec
2019-1-SK01-KA229-060636
Učme a spoznávajme sa navzájom.
Stredná priemyselná škola informačných technológií
2019-1-SK01-KA229-060637
Učme sa navzájom
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
2019-1-SK01-KA229-060643
My country, your country
Základná škola s materskou školou Viliama Záborského Levická 737 Vráble
2019-1-SK01-KA229-060644
National heritage for our common European heritage
Základná škola
2019-1-SK01-KA229-060646
Spoznajme sa navzájom
Materská škola, Ul.1.mája c.4, 969 01 Banská Štiavnica
2019-1-SK01-KA229-060647
PLAYFUL MATHEMATICS
Základná škola Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica
2019-1-SK01-KA229-060648
Everything can be recycled, except the Earth
Základná škola A. Sládkoviča
2019-1-SK01-KA229-060651
Travelling Raises an Inclusive Partnership
Sukromná stredná odborná škola Pro scholaris
2019-1-SK01-KA229-060652
Hidden gems of Europe
Základná škola s materskou školou
2019-1-SK01-KA229-060653
A Healthy Taste of Inclusion
SOŠ hotelových služieb a obchodu
2019-1-SK01-KA229-060654
Water without borders
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
2019-1-SK01-KA229-060656
Žili sme v jednom štáte - Československu
Základná škola s materskou školou Juraja Slavika Neresnického, Školská 447/3, 962 61 Dobrá Niva
2019-1-SK01-KA229-060660
Rural versus City Life
Základná škola Eleny Marothy-Šoltésovej
2019-1-SK01-KA229-060662
Getrenntes verbinden
Evanjelické Gymnázium
2019-1-SK01-KA229-060664
Synchronizujme s prírodou
Spojená škola
2019-1-SK01-KA229-060667
Healthy Europe
Základná škola
2019-1-SK01-KA229-060676
Študenti - vyslanci svojej kultúry
Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, TrenČín
2019-1-SK01-KA229-060677
Detské práva v digitálnych príbehoch
Základná škola Dargovských hrdinov 19
2019-1-SK01-KA229-060678
Malí programátori
Základná škola Dargovských hrdinov 19
2019-1-SK01-KA229-060679
We are looking for future Olympics Stars
Základná škola
2019-1-SK01-KA229-060683
Youth can fight racism, accept diversity, promote tolerance by intercultural exchange.
Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice
2019-1-SK01-KA229-060688
LIVE HEALTHY, BE ACTIVE AND GET MOTIVATED!
Základná škola s materskou školou F. J. Fugu Vinné
2019-1-SK01-KA229-060695
Grandfathers and grandmothers' crafts
Materská škola - Óvoda
2019-1-SK01-KA229-060697
Oživme spolu ľudové zvyky a tradície
Materská škola Hurbanova 247/5 Bytča
2019-1-SK01-KA229-060716
Breaking Barriers
Základná škola, Martinská 20, Žilina 01008
2019-1-SK01-KA229-060736
Future in the past
Gymnázium duklianskych hrdinov
2019-1-SK01-KA229-060764
Jedlo je to, čo máme spoločné.
Základná škola Jozefa Horáka
2019-1-SK01-KA229-060767
Trojhlas
Súkromná stredná umelecká škola
2019-1-SK01-KA229-060774
Education Without Frontiers
Gymnázium bilingválne
2019-1-SK01-KA229-060781
Small steps can be of great importance
Základná škola, Wolkerova v Bardejove
2019-1-SK01-KA229-060786
think.
Gymnázium Petra Pázmáňa s vjm-Pázmány Péter Gimnázium
2019-1-SK01-KA229-060792
Citius altius fortius
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice
2019-1-SK01-KA229-060793
Empathy - a way to the human being
Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom
2019-1-SK01-KA229-060794
Farebná cesta
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
2019-1-SK01-KA229-060795
Friendly European Experiential Learning
Materská škola Juhoslovanská 4 Košice
2019-1-SK01-KA229-060796
IMPROVING DIGITAL PROFICIENCY
Základná škola Štefana Šmálika
2019-1-TR01-KA229-073855_4
Transmitting Our Cultural Heritages to New Generations
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
2019-1-TR01-KA229-075440_2
The Dreams Begin at School
Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné 967
2019-1-TR01-KA229-077719_3
Dokun, Hisset, Oynat, Öğret
Súkromná spojená škola